برای ما پیام بگذارید

captcha

 

 

انتقاد ، پیشنهاد ، شکایت

مشارکت مخاطبان و مراجعان در ایجاد، توسعه و بهبود خدماتی که به شما ارائه می شود روشی موثر در زمینه مدیریت بهتر و ارتقاء سطح خدمت رسانی  است. بارزترین پیام یک سازمان با چنین خصوصیاتی این است که اندیشه و نظر مخاطبان نه تنها از سوی مدیران دیده و شنیده می شود بلکه با بررسی، پذیرش و اجرای پیشنهادهای قابل اجرا، عملا در مدیریت و رهبری سازمان مشارکت داده می شوند. «نظام پیشنهادها» راه حلی عملی برای ایجاد این تعامل نیکو بین مدیران، کارکنان و مخاطبان است.

همچنین واحد بازرسی خدمات پس از فروش همواره پیگیر و پاسخگوی نیاز های شما عزیزان خواهند بود.