ثبت نام طرح اسنوا

طرح خدمت از ماست

1500

کارشناس فنی
و متخصص استخدامی

11

تندیس زرین رعایت
حقوق مصرف کنندگان

80

مرکز سرویس
تخصصی در ایران

20

(بیستمین) سال تاسیس
خدمات انتخاب الکترونیک

طرح بازدید عمومی خدمت از ماست

این طرح توسط شرکت انتخاب الکترونیک تنها ارائه دهنده خدمات پس از فروش برند اسنوا و درجهت آسایش مشتریان این برند انجام می شود.

مزایای این طرح چیست؟

طرح خدمت از ماست شامل :

بازدید تنظیم و تعمیر محصولاتی که دوره گارانتی آنها تمام شده است.

شرایط انجام طرح خدمت از ماست چیست؟

این طرح برای برند اسنوا اجرا شده است.

این طرح در کل کشور ایران اجرا میشود

این طرح محصولاتی را شامل میشود که گارانتی آنها تمام شده است.

نکته

در این طرح مشتریان فقط هزینه قطعات مصرفی را با تعرفه شرکت پرداخت خواهند نمود.